top of page
Ontwerp zonder titel(29).png

Waarom ben ik kandidaat?

Laat mij voor u werken.

Sinds jaren zet ik me actief in voor mijn dorp en gemeente. Ik werk voor een Europese denktank, maar de meeste mensen kennen me van de frituur van mijn Poolse moeder in 's-Gravenwezel. (Frituur Tom)

Ik werk veel en graag. Daarom stel ik mezelf kandidaat om samen met jou te werken aan een nieuwe toekomst voor België. Wie in ons land wil werken, kan werken. Ook de politiek.

Concreet wil ik mij inzetten voor; meer zuurstof voor zelfstandigen, lastenverlaging voor werknemers, een begroting op orde met een afbetalingsplan voor de schuld, minder staat (maar beter), meer zelfbeschikking over je eigen leven, mogen houden van wie je wilt, écht jezelf kunnen zijn, en aandacht voor mentale weerbaarheid van onze inwoners, jong en oud.

Het valt op wat ons allemaal bindt: we werken hard, met trots en genieten van het leven. Dat is de mentaliteit die we moeten meenemen in de politiek. Want politiek moet niet sexy zijn, het moet werken. Laat mij daarom voor u werken.

Gemeenteraad Schilde 18 mei 2020
07:26

Gemeenteraad Schilde 18 mei 2020

00:17 - #shoplokaal_bon cadeaubon, goedkeuring reglement 01:10 – Verzoekschrift, vraag om meer informatie 01:43 – Gemeentelijke afvaardiging, Rita Tutelaars vervangt Lynn Cuppens (Open Vld) 01:59 – Nieuw reglement eretitels, eretitels decretale graden 02:18 – Gemeentelijk beleid Corona, verschillende vragen 03:41 – Commotie Brabohoede, kritische vragen vanuit Groen 04:50 – Terugkerende punten Groen, bouwdossiers en beroepsprocedure 05:33 – Afsluiten Hof ter Linden, wegens brandgevaar 06:52 – Slot Volledige agenda gemeenteraad 1. Verslag gemeenteraad 20 april 2020 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Verzoekschrift Jos Vanderhoven over subsidies voor de aankoop van ecologisch waardevolle gronden - Hoogdringend punt 4. Corona - #shoplokaal_bon 5. Reglement over het toekennen van een eretitel aan de decretale graden 6. Vervanging gemeentelijke afgevaardigde in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (geheime stemming) 7. Igean dienstverlening - algemene vergadering en statutenwijziging - 19 juni 2020 8. Igean milieu & veiligheid - algemene vergadering - 19 juni 2020 9. IKA - algemene vergadering van 15 juni 2020 10. Pidpa - algemene vergadering van 19 juni 2020 11. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van wijziging zone 30 Schoolstraat en omgeving 12. Patrimonium - Aankoopakte - Karekiet 13 13. Beleidsnota dorpskernen 14. Subsidiereglement aankoop ecologisch waardevolle gronden 15. Verlenging samenwerkingsovereenkomst fietsbib 16. Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden Provincie - maart 2020 (jaarrekening en jaarverslag) 17. Corona - Maatregelen ter ondersteuning van de zorginstellingen op het grondgebied Schilde (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 18. Corona - Maatregelen ter ondersteuning van de verenigingen (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 19. Corona - Toelage ter ondersteuning van de lokale economie (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 20. Corona - Heropening scholen (Valérie Van Genechten - Open VLD) 21. Corona fiasco Brabohoeve (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 22. Hof ter Linde afgesloten wegens brandgevaar (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 23. Vragen over de gevolgde criteria van het schepencollege m.b.t. Raad voor Vergunningsbetwistingen (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 24. Staat zandpad dat parallel loopt met de lange oprit van het Domein De Haar (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 25. Wijnegemsteenweg 81: Procedure bij Raad voor Vergunningsbetwisting stopgezet (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 26. OPENBARE STUDIERUIMTES OPNIEUW OPEN TE STELLEN VOOR STUDENTEN (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 27. Speelpleintjes (Leen Scholiers - N-VA) - Toegevoegd punt 28. N121 Resultaat trekproeven (Philippe Verschueren - Open VLD) - Toegevoegd punt 29. Rioleringswerken (Philippe Verschueren - Open VLD) - Toegevoegd punt 30. Corona: problemen met de online registratie (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 31. CORONA: ontbreken van een handleiding voor het gebruik van de (federale) filters (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 32. CORONA: ontbreken van materiële steun door het bestuur bij het vervaardigen van de extra mondmaskers (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 33. ICT-audit gemeente Schilde (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 34. Bomenkap Gilles De Pélichylei ten gevolge van wortelschade (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 35. Actualiteitsvragen
Gemeenteraad Schilde 20 april 2020
05:37

Gemeenteraad Schilde 20 april 2020

00:26 - Steunmaatregelen Corona, relancepakket lokale economie 01:06 - Patrimonium gronden, aankoop en grondruil 01:36 - Mobiliteitsambtenaar, stand van zaken 02:32 - Grachten wijk Steynhoeve, stand van zaken 03:24 - Hondenweide, stand van zaken 03:54 - Toegankelijkheid Werf 44, stand van zaken 04:10 - Regenboogzebrapaden, stand van zaken 04:51 - slot Volledige agenda gemeenteraad: 1. Verslag gemeenteraad 16 maart 2020 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Corona - Bekrachtiging burgemeesterbesluit over zittingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB via Microsoft Teams en zonder publiek 4. Corona - Business Continuity Plan 5. Corona - Toelage ter ondersteuning van de lokale economie 6. Corona - #shoplokaal_bon ter ondersteuning van de lokale economie 7. Corona - dienstverlening en monitoring 8. Kerkfabriek Sint-Catharina - Jaarrekening 2019 9. Kerkfabriek OLVTen Hemel Opgenomen - Jaarrekening 2019 10. Kerkfabriek Sint-Guibertus - Jaarrekening 2019 11. Corona - vrijstelling 2020 retributie markt 12. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van invoeren blauwe zone langs de N12 - correctie 13. Patrimonium - Notariële akte grondruil - Kerkstraat 36 14. Patrimonium - Aankoop - Brasschaatsebaan 36 (deel) 15. Gecoro - huishoudelijk reglement 16. Aanvraag nominatieve toelage Parel der Voorkempen 17. Uitbreiden en statutenwijziging BisCuit en UIT-pas 18. Scholengemeenschap De Voorkempen 19. Fluvius - algemene vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni 2020 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 20. Toegankelijkheid Werf 44 voor personen met een beperking (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 21. Aanleggen regenboog-zebrapad als symbool voor verdraagzaamheid en gelijkheid (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 22. Opnemen lichte snelheidsovertredingen in gasreglement (Micheline Duyssens - N-VA) - Toegevoegd punt 23. Grondruil tussen Van Gastel en de gemeente (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 24. Amendement voor komende GR van 16/03 (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 25. Stand van zaken Reiniging grachten Steynhoeve (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 26. Gemeenten kunnen Verkeersovertredingen bestraffen via GAS-boetes (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 27. Welke maatregelen neemt onze gemeente om kwetsbare groepen te beschermen en om verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen? (Valerie Michel - N-VA) - Toegevoegd punt 28. Is er al een potentiële mobiliteitsambtenaar? (Margot van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 29. Communicatie over Tuinen & Lawaaihinder (Philippe Verschueren - Open VLD) - Toegevoegd punt 30. Stand van zaken hondenweide (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 31. Actualiteitsvragen
Gemeenteraad Schilde 16 maart 2020
04:01

Gemeenteraad Schilde 16 maart 2020

00:13 – Speciale gemeenteraad, aanpassingen door corona 00:39 – Verkorten gemeenteraad, agendapunten verdaagd 01:32 – Burgemeesterbesluit, goedkeuring 02:00 – Verslag vorige gemeenteraad, discussie en goedkeuring 02:55 – Overige agendapunten, definities en grondgebiedzaken 03:22 - Slot Vond je dit leuk? Vergeet dan niet een abonnementje op mijn kanaal te nemen en maak kans op een nieuw gemeenteraadsverslag! Volledige agenda gemeenteraad 1. Verslag gemeenteraad 17 februari 2020 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Bekrachtiging burgemeesterbesluit over de politieverordening in verband met maatregelen in het kader van COVID-19 - Hoogdringend punt 4. Noodplanning - PSH netwerk - engagementsverklaring 5. Noodplanning - samenwerkingsovereenkomst D5 6. Dagelijks bestuur gemeente 7. Visumverplichtingen gemeente Schilde 8. Subsidie Natuurpunt aankoop gronden 9. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van wijziging zone 30 Schoolstraat en omgeving 10. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van invoeren blauwe zone langs de N12 11. Patrimonium - Aankoopakte - Caterskapeldreef 12. Patrimonium - Aankoop - Driepikkel 4 13. Patrimonium - Aankoopakte - Friedadreef 17 14. Patrimonium - Aankoopakte - Friedadreef 86 15. Patrimonium - Aankoopakte - Karekiet 47-59 16. Patrimonium - Kosteloze grondafstand - Philippedreef 23 17. Kaderovereenkomst naamsverandering van Eandis naar Fluvius 18. Erfpachtovereenkomst Oude Rijkswachtkazerne - Wonderwijzer 19. Beleidsnota dorpskernen 20. Gecoro - huishoudelijk reglement 21. VMM - Antitankgracht - gebruiksovereenkomst 22. Overeenkomst lokaal loket kinderopvang Voorkempen en Leren@vaart 23. Samenwerking Huis van het kind en vzw leren@vaart 24. Overeenkomst SchilRun - 29 maart 2020 - K&O Events 25. Vervanging gemeentelijke afgevaardigde in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 26. Toegankelijkheid Werf 44 voor personen met een beperking (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 27. Aanleggen regenboog-zebrapad als symbool voor verdraagzaamheid en gelijkheid (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 28. Opnemen lichte snelheidsovertredingen in gasreglement (Micheline Duyssens - N-VA) - Toegevoegd punt 29. Grondruil tussen Van Gastel en de gemeente (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 30. Amendement voor komende GR van 16/03 (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 31. Stand van zaken Reiniging grachten Steynhoeve? (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 32. Gemeenten kunnen Verkeersovertredingen bestraffen via GAS-boetes (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 33. Welke maatregelen neemt onze gemeente om kwetsbare groepen te beschermen en om verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen? (Valerie Michel - N-VA) - Toegevoegd punt 34. Is er al een potentiële mobibiliteitsambtenaar? (Margot van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 35. Actualiteitsvragen
Gemeenteraad Schilde 17 februari 2020
06:15

Gemeenteraad Schilde 17 februari 2020

00:12 – Rioleringswerken en heraanleg, wijk Steynhoeve 00:41 – Nieuw woonerf, kasteeldreef 01:02 – Aanpassing verkeersborden, Sint-Jobsteenweg 01:24 – Bevraging mobiliteit, Oudebaan Schilde 02:10 – Pittig debat, aanval van Groen op N-VA 04:48 – Nieuwe zitbanken, gemeenteraad adopteert mee 05:46 – Slot Vond je dit leuk? Vergeet je dan niet te Abonneren! Volledige agenda gemeenteraad 1. Verslag gemeenteraad 20 januari 2020 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Budgetwijziging 2018 Kerkfabriek OLV-ten-Hemel-Opgenomen 4. Jaarverslag klachtenmanagement 2019 5. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer met betrekking tot het invoeren van een vrachtwagensluis. Goedkeuring 6. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van de inrichting van een woonerf aan de Kasteeldreef. Goedkeuring 7. Aanleg riolering Cirkellaan, De Singel, Den Aard en Baron Delbekelaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 8. Huurovereenkomst Frituur Schoolstraat 42 - perceel gemeentegrond hoek Schoolstraat en Petrus Bogaertslaan 9. Omgeving - Haksellaan 24 - de heer Lieven Costermans - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - zaak van de wegen - OMG 2019/649 10. Renovatie en herinrichting begraafplaats Schilde - 2019-053/TDU - Lastvoorwaarden en gunningswijze 11. Verlenging hartveilige gemeente 12. Poolstok - aanstelling gemeentelijke afgevaardigde 13. Pidpa - Heraanstelling gemeentelijke afgevaardigde 14. Invoeren eenrichtingsverkeer Oudebaan (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 15. Organisatie Winterdorp 2020-2021 (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 16. Stand van zaken over de bouw van de sporthal (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 17. In kaart brengen van sluipverkeer (Valerie Michel - N-VA) - Toegevoegd punt 18. Groene Groepsaankoop (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 19. Grondruil tussen Van Gastel en de gemeente Schilde (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 20. Raad voor vergunningsbetwistingen (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 21. Zitbanken en vuilnisbakken ‘s-Gravenwezel (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 22. Adopteer een zitbank met de gemeenteraad (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 23. Actualiteitsvragen
Gemeenteraad Schilde 20 januari 2020
06:10

Gemeenteraad Schilde 20 januari 2020

00:28 Wissel gemeenteraadslid – Rita Tutelaars vervangt Lynn Cuppens 00:53 Knip Oudebaan – Goedkeuring 01:12 Financieel Directeur Schilde – Nieuwe selectieprocedure 01:34 Streekplatform Voorkempen – Mobiliteit met IGEAN 02:13 Bouwkamer en bouwprojecten – Vragen en antwoorden 03:58 Regeboogzebrapaden – IDAHOT 04:25 Verkeersveiligheid school – Heilig Hart van Maria 04:52 Jongerenwelzijn – Geweld, vandalisme en druggebruik Volledige agenda gemeenteraad: 1. Verslag gemeenteraad 16 december 2019 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Ontslag gemeenteraadslid Lynn Cuppens 4. Aanstelling nieuw gemeenteraadslid - Rita Tutelaars 5. Waarneming functie financieel directeur - oproep 6. Financieel directeur - selectieprocedure - vaststelling criteria voor preselectie, wervingsreserve en werkwijze zij-instromers 7. Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van bestendiging knip Oudebaan - gemeenteraad 8. Partnerschapsovereenkomst streekplatformen IGEAN 9. Rijkswachtkazerne verlenging bezetting ter bede tot eind mei 2020 10. Planning ruimen grachten (Rita Tutelaars - Open VLD) - Toegevoegd punt 11. Stand van zaken project Sint Wijbrecht (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 12. Mobiliteitsambtenaar (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 13. Veiligheid schoolomgeving, H. Hart van Maria-Instituut (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 14. Positie van de ‘bouwkamer’ tijdens procedure inzake bouwprojecten (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 15. Opfrissing/herstelling douches sporthal Vennebos (Philippe Verschueren - Open VLD) - Toegevoegd punt 16. Betonchaos: 3de appartementecomplex in Oudaen (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 17. Beukenbomen Brasschaatsebaan (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 18. Geweld- en drugsproblematiek bij jongeren (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 19. IDAHOT - Verhogen tolerantie LGBTI-personen (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt 20. Actualiteitsvragen
Gemeenteraadsverslag 16 december 2019
08:32

Gemeenteraadsverslag 16 december 2019

***nu met ondertitels*** Het laatste verslag van 2019 voor de laatste keer vanuit de Gemeentelijke POP-UP! Bedankt aan onze gemeente Schilde dat ik vanuit deze geweldige locatie mijn vlog mocht opnemen, het was een initiatief om trots op te zijn. Prettige feestdagen iedereen en tot volgend jaar! 00:18 – pop-up shop, www.schildeschittert.be 00:47 – Meerjarenbegroting, korte samenvatting 02:32 – Belastingreglementen, goedkeuring 02:56 – Sluikstorten, terrein nabij Aldi 03:40 – Overlast busverkeer, Moerstraat 04:18 – Renovatiepremie, voorstel tot herziening 04:51 – Tijdelijke bouwstop, niet weerhouden 06:04 – Intergemeentelijk zwembad, stand van zaken 06:35 – Mobiliteitsambtenaar, idee voor Schilde? 07:14 – Adviesraden, stand van zaken hervorming Volledige agenda gemeenteraad 1. Verslag gemeenteraad van 18 november 2019 2. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 3. Data gemeenteraadscommissies 2020 4. Meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Schilde 5. Gemeentelijke dotatie in het politiebudget 2020 6. Gemeentelijke dotatie in het budget 2020 van de hulpverleningszone Rand 7. Nominatieve subsidies 2020 8. Meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente 9. Meerjarenplan 2020-2025 - integraal 10. Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel 11. Retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken 12. Belastingreglement aanvullende belasting op de personenbelasting 2020 tot en met 2025 13. Belastingreglement op het aanleggen van riolen 14. Belastingreglement opcentiemen op de onroerende 15. voorheffing 2020 tot en met 2025 16. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar domein 2020 tot en met 2022 17. Belastingen op masten en pylonen 2020 tot en met 2025 18. Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, regulariseren en verbouwen van woningen en gebouwen 2020 tot en met 2025 19. Retributiereglement op opruimen van sluikstorten 20. Retributiereglement op het plaatsrecht op de kermis en het verbruik van elektriciteit door foorkramers, circusuitbaters en evenementen op openbaar domein 21. Retributiereglement op het plaatsrecht op de markt en het verbruik van elektriciteit door de marktkramers 22. Belastingreglement op tweede verblijven 23. Retributiereglement op de huis-aan-huis ophaling van grofvuil en snoeihout 24. Reglement inzake registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen 25. Gemeentelijke toelage 2019 aan vzw Zorgcentrum Sint-Lodewijk 26. Maaltijdcheque - jaarlijkse vaststelling - 2020 27. Jaarverslag klachtenmanagement 2018 28. Patrimonium - Notariële akte kosteloze grondafstand - Rinkvenlaan 9 - afdeling 1, sectie A, 151 Z (deel) 29. Omgeving - Zaak van de Wegen - Oudaen 9 - OMG 2019/264 30. IGEAN - recyclagepark - aanpassing retributiereglement 31. IGEAN - huisvuil en gft -aanpassing retributiereglement - huis aan huisophaling 32. Verlenging en uitbreiding IOED en erfgoedcel 33. Digidak - samenwerkingsovereenkomst Blenders vzw 34. Huurovereenkomst sportinfrastructuur Vennebos 35. Sluikstorten naast Aldi op de Turnhoutsebaan (Micheline Duysens - N-VA) - Toegevoegd punt 36. Financiële toelage aan inwoners voor onvruchtbaar maken katten (Micheline Duysens - N-VA) - Toegevoegd punt 37. Beveiliging schoolomgeving MPI Zonnebos (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 38. Herziening voor subsidies energie (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 39. Voorstel opmaak beeldkwaliteitsplan en instelling tijdelijke bouwpauze (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 40. Opfrissen wapenschild gemeentehuis (Tara Godts - N-VA) - Toegevoegd punt 41. Stand van zaken participatietraject en werking van de gemeentelijke adviesraden (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 42. Stand van zaken intergemeentelijk zwembad (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 43. Mobiliteitsambtenaar (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 44. Subsidieringregeling jeugd en cultuurverenigingen (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 45. Actualiteitsvragen
Gemeenteraadsverslag 16 september 2019
08:10

Gemeenteraadsverslag 16 september 2019

Mijn eerste vlog vanuit de gemeentelijke pop-up shop! Bezoek onze participatiewinkel op de Turnhoutsebaan 342 en help om Schilde en 's-Gravenwezel nog meer te laten schitteren! #helemaaljouwgemeente 01:08 – Ontslag Patrick Lievens, Vervangen door Frederik Goemaere 01:37 – Fietsen graveren, diefstalpreventie 02:23 – Wijkagenten, ken jij de jouwe? 02:52 – Pidpa, nieuwe beheersovereenkomst 03:33 – Schildestrand, visie en stand van zaken 04:57 – Drones, klachten in de wijk Steynhoeve 05:48 – Adviesraden, stand van zaken hervormingen 06:34 – Duurzame mobiliteit, visie van het bestuur op deelfietsen 07:08 – Digitale pasfoto’s Volledige agenda gemeenteraad: 1. Verslag gemeenteraad van 20 augustus 2019 2. Ontslag gemeenteraadslid Patrick Lievens 3. Aanstelling nieuw gemeenteraadslid Frederik Goemaere 4. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen 5. Pidpa - Buitengewone algemene vergadering - 18 oktober 2019 6. Stopzetting bezetting ter bede - rijkswachtkazerne 7. Omgeving - Kerkstraat 36 - ORGANO BVBA - het renoveren van een vrijstaande villa en het bouwen van twee meergezinswoningen met in totaal 20 appartementen en 2 handelspanden - zaak van de wegen & GECORO - OMG 2019/212 8. Omgeving - Haksellaan 24 - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - zaak van de wegen - OMG 2019/358 9. Verledding openbare verlichting Fluvius - overdracht openbare verlichting 10. Verhoging nominatieve toelage Wezel Culinair 11. Resultaten veiligheidsbevraging mbt fietsen (Valérie Van Genechten - Open VLD) - Toegevoegd punt 12. Stand van zaken aanleg van veilige fietsostrades (Valérie Van Genechten - Open VLD) - Toegevoegd punt 13. Veiligheid - ken uw wijkagent (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 14. Stand van zaken Schildestrand (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt 15. Eugeen Van De Vellaan - High Stars Company NV (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt 16. Veiligheid: recreatief gebruik van Drone in wijk Steyhoeve: veiligheidsrisico? (Kristof Droessaert - Open VLD) - Toegevoegd punt 17. Stand van zaken adviesraden (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt 18. Opvolging planning grachten (Tara Godts - N-VA) - Toegevoegd punt 19. Standpunt duurzame mobiliteit (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 20. Planning vervanging straatmeubilair (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt 21. Digitalisering pasfoto’s (Valerie Michel - N-VA) - Toegevoegd punt 22. Actualiteitsvragen
bottom of page